تعرفه ها

کاربرگرامی، استفاده از امکانات این سایت تنها با پرداخت حق عضویت ممکن می باشد.

استفاده از آمار

۱ میلیون تومان

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • مشاهده اطلاعات
 • مشاهده آمار لحظه ای
 • دوره یک ماهه
 • بدون تبلیغات

انجام قیاس

۱۰ هزار تومان

 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ذخیره لحظه ای اطلاعات
 • نمایش آمار شخصی
 • بصورت موردی
 • بدون تبلیغات

مشاهده دمو

۰ تومان

 • بدون پشتیبانی
 • ذخیره نشدن اطلاعات
 • عدم نمایش آمار دقیق
 • فعالیت همیشگی
 • همراه با تبلیغات